En besmittet hjælp

Mange ”gode” mennesker i hjælpe-professionerne er bekymrede for at stigmatisere, hvis de retter deres indsats mod særlige grupper. Bekymringen er berettiget; men risikoen er at mennesker med størst behov ikke får hjælp og endnu engang oplever diskrimination. Heldigvis er der gode muligheder for at afbøde stigmatiseringen.

”Vi ved jo godt, at vi ikke får alle vores borgere med i brugerrådet. Men hvordan inddrager vi de grupper, uden at stigmatisere dem?”.

Udsagnet kommer fra en ansvarlig for brugerinddragelse på en diabetesafdeling, som jeg for nylig var i dialog med. Afdelingen er optaget af at styrke brugerinddragelsen gennem brugerråd og andre former for strukturel inddragelse. Men medarbejderens erfaring er, at nogle grupper af borgere ikke siger ”ja tak”, hvis de bliver inviteret. For eksempel fordi de ikke har overskuddet, eller fordi deltagelse som ”brugerråd” ikke er deres måde at være med i samfundet på. Ofte er der tale om borgere som også har andre ting at kæmpe med så som psykisk sygdom, misbrug eller handicap.

Den ansvarlige på diabetesafdelingen står langt fra alene med sin bekymring for stigmatisering. Eksempelvis har emnet været rejst flere gange i diskussionen om særlige foranstaltninger for de borgere, der var særligt ramt af coronarestriktioner.

Som forperson i Red Barnet Silkeborg støder jeg også selv på dilemmaet: Hvordan kan vi udstrække vores hjælpende hånd til borgere, uden samtidig at støde dem fra os ved at signalere, at de er uden for det almindelige fællesskab.

Et hjul i stigmatiseringsprocessen

Risikoen for at stigmatisere er med andre ord reel. Men faktisk er frygten for at stigmatisere i sig selv en integreret del af stigmatiseringsprocessen. Som led i stigmatiseringen bliver de stigmatiserede udgrænset til at være ”unormale”. Dermed er de ikke længere en del af det fælles ”vi”. Sociologen Erving Goffman udtrykker det som, at de mister noget af deres menneskelighed. De bliver altså nogen, der har behov for en særlig behandling1)

. Hos den ikke stigmatiserede giver det sig ofte udslag i besværlige følelser som vrede, irritation, ængstelse, frygt eller medlidenhed2)

. Det kan være ubehageligt og føre til berøringsangst. Så er det måske lettere at lade være.

Men hvis vi følger vores indskydelse til ikke at etablere særlige foranstaltninger risikerer vi at blive endnu et hjul i stigmatiseringsprocessen og dermed bidrager vi til yderligere diskrimination.

– Ikke at gøre noget, er altså ikke en mulighed.

Nødvendig kategorisering

Kunne man så ikke bare lade være med at udpege særlige grupper for sin indsats? Ofte jo. Vi kan gøre meget for at give plads til mangfoldighed, og det gør vi også: Vi gør det med forhøjninger i fortovet, der kan guide blinde. Vi gør det, når vi hæver prisen på tobak, og vi gør det, når det er muligt at komme til lægen på mange forskellige tidspunkter og kommunikere med sundhedsvæsenet på forskellige måder.

Men til tider er en målrettet indsats nødvendig. Det er anerkendt viden, at for at behandle alle lige, må vi behandle alle forskelligt. Vi kan derfor i nogle situationer være nødt til identificere, hvem der har behov for hvilke indsatser. Dermed vil vi uvægerligt kaste os ud i at kategorisere og afgrænse.

Mig eller min situation

For at forebygge stigmatisering er det først og fremmest vigtigt at erkende, at der er tale om en almindelig, social proces, som vi alle er en del af. Vi er sociale væsener, og om vi vil det eller ej, er vi viklet ind i det omgivende samfunds normer og negative kategoriseringer. Vi bliver derfor nødt til at acceptere vores egen ambivalens, før vi kan se den og handle bevidst.

Som den ansvarlige for brugerinddragelse eller deltagerne i panelrefleksionen, er første skridt derfor at gøre sig klart, at stigmatisering er en risiko.

Et andet, og udbredt, greb er opmærksomhed på sprogbrugen. I Red Barnet siger vi eksempelvis, at vi arbejder med børn i udsatte positioner i modsætning til at sige, vi arbejder med udsatte børn. Den ændrede formulering sætter fokus på de omstændigheder børnene er i, i stedet for at at gøre deres situation til en internaliseret del af, hvem de er.

Ved at være bevidste om sprogbrugen kan vi også påvirke hvor meget skyld for egen situation, vi lægger på dem, vi gerne vil hjælpe. Dermed afbøder vi effekten af en eventuel stigmatisering, idet stigma kan have forskellig styrke3). Hvis et stigma bliver forbundet med, at personen selv er skyld i sit stigma, vil stigmas styrke vokse.

Lægen tavs om overvægt

Som diabetespatient med ureguleret blodsukker og alle de ubehageligheder, det kan indebære, eller som barn i en social situation, hvor mor og far ikke har så mange ressourcer økonomisk eller mentalt, kender man godt selv sin situation, og langt de fleste vil være glad for en hjælpende hånd. Langt de fleste vil også være i stand til at indgå i en dialog om, hvordan hjælpen virker bedst i den givne situation.

Men ingen bryder sig om at blive talt ned til eller blive dømt på forhånd af de fordomme, der altid vil klistre til stigmatiserede kategorier.

Til en bog om stigmatisering4) interviewede jeg en kvinde, der havde kæmpet med overvægt det meste af sit livv. Selvom overvægt er en kendt risikofaktor for rigtig mange lidelser, havde hendes læge aldrig af sig selv nævnt hendes overvægt. Først da hun bragte det på banen af eget initiativ, kunne de tale om, hvad der fandtes af muligheder for hjælp. Lægen havde været bange for at blive opfattet som en løftet pegefinger. Men kvinden ville gerne have haft tilbudt hjælp: Det hun havde brug for, sagde hun, var ikke overordnede kampagner, der definerede hende og andre overvægtige som en problematisk gruppe, men konkrete forslag til, hvad hun kunne gøre og tilbud om at følge hende på vej.

Gå efter bolden

Rådet herfra lyder derfor: Vær konkret. Adressér problemet, ikke den der har det. I forhold til borgerindvolvering kan man designe processer målrettet borgere, der er eksempelvis er kendetegnet ved meget svingende blodsukker, flere flere forskellige diagnoser eller sproglige udfordringer. Herefter er man så nødt til at finde ud af, hvordan repræsentanter for de udvalgte grupper ønsker eller har mulighed for at blive inddraget. Brugerråd skal ikke afskrives på forhånd, hvis de bliver tilrettelagt på borgernes betingelser. Men hvis brugerråd ikke er en løsning, er der helt sikkert andre veje. Som antropolog vil jeg naturligvis foreslå deltagerobservation og interview som velegnede metoder.

Fem gode råd

For at opsummere: Ønsker du at tilrettelægge en indsats, men er bange for at stigmatisere de mennesker, du gerne vil hjælpe kan du:

 • Anerkende din egen ambivalens
  Det er første skridt mod bevidst handling
 • Være bevidst om din sprogbrug
  Omtal situationen ikke personen
 • Være konkret i din definition af målgruppen
  Definér ikke den samfundsskabte kategori – eks. Sårbare borgere. Men prøv at indkredse det problem, du gerne vil hjælpe med at løse.
 • Gå i dialog med din målgruppe
  Vær opmærksom på, hvordan de opfatter hjælpen
 • Sæt dig ind i stigmatiseringsprocessen
  Læs evt. min bog om stigmatisering – se note 4

1) Goffman, Erving 1990 (1963), Stigma – Notes on the Management of Spoiled Identity s. 12-15,

2) Link, Bruce G. et al. 2004: Measuring Mental Illness Stigma s. 513

3) Link, Bruce G. et al. 2004: Measuring Mental Illness Stigma s. 512-513

4) Breinholdt, Mette 2008: Stigmatisering – debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen

Udgivet i Forebyggelse, Kommunikation, Stigmatisering | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Samfundssind i supermarkedet

Ikke alle kan bære mundbind. Martin er en af dem. Alligevel er han tvunget til at tage det på, hvis ikke han vil mødes af kommentarer og manende pegefingre. Den officielle corona-kommunikation bærer en del af ansvaret.

”Her bruger vi mundbind”! Hvidt på blåt markerer opslaget sit klare budskab til kunderne på vej ind i supermarkedet. ”Vi”, det er alle os, der opfører os ordentligt. Hvis man vil være en del af supermarkedets – af samfundets – ”Vi” i denne coronatid, så bruger man mundbind.

En af kunderne på vej ind ad svingdøren er Martin. Dydigt dækker mundbindet hans underansigt, stopper luftstrømmen på vej ud og gør det sværere at trække vejret ind. Han mærker de typiske symptomer på angstanfaldet: Koldsved, hurtigere hjerterytme og åndenød. Hans KOL fornægter sig ikke; de ødelagte lunger efter tuberkulosen gør det heller ikke lettere at få luft nok. Men han må igennem butikken, hente sine varer og så hjem. Køleskabet er tomt; indkøbet er allerede udskudt nogle dage.

Brevet fra lægen, der fritager ham fra at bære mundbind ligger derhjemme. Martin har prøvet at gå i supermarkedet uden mundbind i tillid til sin fritagelse. Men det vil han ikke mere. ”De skal hele tiden kommentere. Og det er ikke de ansatte der siger noget, men de andre kunder”, forklarer Martin. Så den sociale kontrol virker: Martin tager sit mundbind på, og lever med, at han kommer mindre ud, at han får angstanfald og at det bliver sværere at trække vejret.

En blandt mange

Martin er langt fra alene om ikke at kunne bære mundbind. Vicedirektør hos astma-allergi Danmark, Anne Holm Hansen, siger til DR-nyhederne at omkring 100.000 danskere ikke vil kunne bruge et mundbind (1). På side fire i sine anbefalinger har Sundhedsstyrelsen da også taget højde for, at en række mennesker ikke vil være omfattet af kravet om mundbind (2). Styrelsen understreger, at brug af mundbind eller visir ikke må føre til ”betydeligt ubehag” for den, der har det på, og at mundbind eller visir ikke må påvirke ens funktionsevne. Desuden er det ikke nødvendigt at have dokumentation fra lægen på, at man hører til dem, der er fritaget. Undtagelsen omfatter således grupper som mennesker med svær KOL, astma og allergi, nogle former psykisk sygdom, mennesker med demens og forskellige former for fysisk handicap. Mange af disse er tilstande, som man ikke umiddelbart kan se, og mange af dem er i øvrigt tilstande som samtidig anbringer borgerne i risikogruppen for COVID-19.

Stærk fælles fortælling

Men hvad er det så, der gør folk til politibetjente, og får os til at synes vi har ret – ja måske endda ligefrem pligt – til at kommentere på dem, der ikke ser ud til at følge de fælles retningslinjer? Her har den officielle corona-kommunikation en del af skylden. I den højere sags tjeneste; for at få os alle til at rette ind efter meget indgribende restriktioner så som, hvem vi må se, krav til påklædning i form af mundbind og hvordan vi skal opføre os når vi møder hinanden, har sundhedsmyndighederne opbygget en stærk fælles fortælling. En fortælling om et samfund, hvor vi står sammen, og hvor en vigtig del af det, der definerer os er, at vi overholder restriktionerne. Vi møder blandt andet denne fortælling i Sundhedsstyrelsens postere, som ikke blot opfordrer kunder eller passagerer til at bruge mundbind, men siger at her bruger ”vi” mundbind. Underforstået, at hvis du vælger at gøre andet, ekskluderer du dig selv fra fællesskabet. Sundhedsstyrelsens undtagelsesregler placeret på side 4 i en vejledning overskriver ikke dette stærke budskab.

Gennem sit virkningsfulde fokus på den adfærd der skal til for at vi kan være end del af fællesskabet, bidrager den fælles fortælling til stigmatisering af dem, der ikke kan leve op til adfærdsreglerne. Som allerede sociologen Erving Goffmann noterede (3), indebærer stigmatisering, at den stigmatiserede oplever tab af respekt og status. Socialt har det blandt andet den konsekvens, at at andre ikke har samme tærskel for, hvordan man omgås socialt. Mennesker, der er udsat for stigmatisering oplever, at de bliver kommenteret åbent i det offentlige rum. Overvægtige oplever eksempelvis at helt fremmede mener, det er fuldstændig legalt, at kommentere på hvad de spiser og fysisk handicappede oplever, at deres fysiske integritet bliver krænket. Det er netop denne dynamik, der får fremmede mennesker til at føle, de har ret til at kommentere på Martins manglende mundbind. De står på deres ret i det fælles ”vi”. Martin står udenfor, og har dermed mistet sin ret til respektfuld omgang.

Selvom stigmatisering og dens konsekvenser ofte foregår ureflekteret, så kan stigmatisering også ses som en pragmatisk og taktisk respons på trusler mod samfundet (4). I forbindelse med en debatbog jeg skrev for Sundhedsstyrelsen om stigmatisering som et dilemma i forebyggelsen (5), stødte jeg på sygdomsforebyggere, der var helt klar over den stigmatiserende effekt af sundhedsbudskaberne. De så dem som et led i indsatsen. Jeg ved ikke, om sundhedsmyndighederne i dag er bevidste om den stigmatiserende effekt af deres budskaber. Men de mener tydeligvis, at de har en god sag, og at deres kommunikation er nødvendig for at opnå målet.

Mundbind og samfundssind

Det stærke ”vi” som dem, der lever op til corona-reglerne, er blevet koblet til begrebet ”Samfundssind”, der meget sigende blev kåret til årets ord 2020 af Dansk Sprognævn i samarbejde med radioprogrammet ”Klog på Sprog” (6). I mødet med Corona, har vi alle skullet udvise ”samfundssind” for at stække den nye virus og forhindre, at den lægger sundhedsvæsenet ned og koster alt for mange liv. Ifølge Den Danske Ordbog er ”Samfundssind” en ”indstilling der vidner om, at man sætter samfundet højere end snævre egeninteresser”. Det at bære mundbind er så generelt irriterende, at vi kun gør det af hensyn til almenvellet, og derfor er mundbindet et tegn på samfundssind.

Men skal samfundssind i en coronatid fortolkes så snævert, at der kun er plads til dem, der kan leve op til corona-restriktionerne og tage mundbind på, uanset hvor ubehageligt, det er? Er det i orden, at Martin skal mødes af kommentarer, hvis han gør, som lægen har sagt god for, og undlader mundbindet? Og er det OK, at han kommer til at føle sig udenfor det store ”vi”?

Svaret må være nej. Det er en alt for høj pris for corona-sikkerhed, hvis vi bliver så optaget af, hvad andre gør, at vi tvinger medborgere væk fra det offentlige rum. Det dur ikke, hvis vi med vores indre corona-betjent agerer, så Martin og andre i hans situation, føler sig nødsaget til at tage mundbindet på trods store fysiske og psykiske gener.

Derfor bør sundhedsmyndighederne og alle os andre arbejde intenst med at ændre forståelsen af det fælles ”Vi” til et inkluderende ”Vi”, der omfatter også de, der ikke kan leve op til corona-reglerne. Gør vi det, vil samfundssind i supermarkedet betyde, at vi tager os tid til kærlig refleksion, næste gang vi møder en medborger uden maske og tænker, at dette måske er en af de 100.000 som ville lide unødigt, hvis hen skulle dække ansigtet med masken.

Noter og referencer

1) https://www.dr.dk/nyheder/indland/pas-paa-den-indre-coronabetjent-ikke-alle-skal-bruge-mundbind

2)https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mundbind/Gode_raad_Mundbind.ashx?la=da&hash=9E31A6505100B33E3013BA5C5689FB5CC98A8D09

3) Erving Goffman1963: Stigma – Notes on the Management of Spoiled Identity s. 12

4) I en artikel beskriver L.H. Yang sammen med en gruppe fremtrædende antropologer de kulturelle og moralske aspekter af stigmatisering. Her fremhæver de blandt andet, at stigmatisering ofte bliver brugt som et pragmatisk og strategisk svar på oplevede trusler, virkelige farer og frygt for det ukendte. L.H. Yang et al. 2007, Culture and stigma adding moral experience to stigma theory s. 1528)

5) https://www.sst.dk/da/udgivelser/2008/stigmatisering—debatoplaeg-om-et-dilemma-i-forebyggelsen

6) https://www.dr.dk/radio/p1/klog-pa-sprog/klog-pa-sprog-2020-12-18 fra ca, 32 min. inde i udsendelsen.

7) https://www.lev.dk/nyheder/2020/oktober/mennesker-med-udviklingshandicap-kan-vaere-fritaget-trods-nye-krav-om-mundbind

Udgivet i Forebyggelse, Kommunikation, Lighed i sundhed, Martin Søren og Jonathan, Stigmatisering | Tagget , , , , , , | 2 kommentarer

Illusionen om en familielæge

Når Martin er syg eller har helbredsproblemer, venter han til det bliver weekend, så ringer han til skadestuen. Eller også trækker han på en venlig speciallæge på hospitalet, når han alligevel skal til kontrol der. Samme strategi bruger hans nabo, Søren. De er ellers begge tilknyttet hver sin praktiserende læge – men det gælder kun på papiret.

“Jeg sover næsten ikke mere”, siger Martin. Måske ligger han en time og hviler. Så står han op. Der er snart ikke den film, han ikke har set på sit 55 tommers fladskærmsfjernsyn, der dominerer stuevæggen, som en forlængelse af sofaen.
Når Martin taler, strammer han læberne om tænderne. Han holder på smerten. Hver gang han trækker vejret, gør det ondt. Sådan en underlig diffus smerte, som sidder omkring brystkassen. Og så er han svimmel.
”Jeg skal også holde op med at ryge”, reflekterer han. Men nu mest fordi han ikke har flere penge. Han har lige skullet smide 3.600 kr. på apoteket til medicin. Primært til sin diabetes. Men vist også noget til hjertet for at forhindre, han får flere blodpropper og hjælpe til, at det måske kan slå lidt mere regelmæssigt.
Han tænker smerterne og svimmelheden måske kan skyldes hans sukkersyge. Men det kan jo også være hans KOL. I hvert fald gør den ikke sagen bedre.
Han er så træt nu. Kommer næsten ikke uden for en dør.
Den magre krop lukker sig om sig selv. Smerten går også ud i knoglerne.

Lægen er dumpet
Men selvom der skulle være nok at snakke med en læge om, afviser Martin bestemt at kontakte sin praktiserende læge. Han er godt nok tilknyttet en læge ca. 15 km. ude af den by, hvor han bor nu. Men dels er det langt, og så bryder han sig ikke om at komme der: Det er bare ”jabbe, jabbe, jabbe” siger han. Man kan heller ikke komme igennem på telefonen. Og dengang han faktisk kom til lægen med symptomer på diabetes, så ville lægen have ham undersøgt for alt muligt andet. Hvis han ikke selv havde haft en urinprøve med, havde de ikke fundet ud af, hvad han fejlede. Så erfaringerne med, at lægen kan hjælpe, er ikke gode.
Martins ven og nabo, Søren, har kun et fnys til overs, når jeg spørger ham, om han bruger sin læge. Det kunne ikke falde ham ind. Søren er mindre sagtmodig end Martin og siger lige ud at hans læge: hun er ikke i orden; hun er nonchalant og ligeglad. Han har ikke talt med hende i halvandet år. Da han skulle have en almen lægeudtalelse til sin pensions-sag, skete der ikke noget. Han ventede over tre måneder. Til sidst tog kommunen bare og stykkede noget sammen af forskellige papirer fra diverse speciallæger.
Både Martin og Søren har prøvet at skifte læge, men det kan ikke lade sig gøre. Når de har forsøgt med sundhedskort og NemId ved hånden og computerskærmen foran sig bliver de mødt af meddelelsen: ”Lukket for tilgang”.

Opsøgende indsats
Modsat Søren og Martin er Jonathan rigtig glad for sin læge. Han kan komme igennem, når han har brug for at tale med hende, og han føler hun bekymrer sig for ham. Lægens omsorg kom blandt andet til udtryk, da Jonathan havde misset en lægeaftale på grund af en misforståelse. Det er vigtigt for hans helbred, at der er styr på et mineral i hans blod. Han kan blive rigtig syg, hvis han mangler det. Så lægen sendte sin uddannelseslæge ud til Jonathan for at få taget den vigtige blodprøve.

Mit ærinde er ikke at vurdere, om lægerne er gode eller dårlige. Men nu har jeg fulgt med i mændenes liv i godt halvandet år. Deres helbredsproblemer er livstruende, komplekse og omfattende. Hvis nogen har brug for en praktiserende læge der kan få overblik, støtte dem og lægge en overordnet plan, så må det da være borgere som Martin og Søren, tænker jeg. Samtidig kan jeg se hos Jonathan, hvad det betyder, at han faktisk har en læge han har tillid til, og som er opsøgende.

Håndholdt tilgang
Det kan ikke være rigtigt, at borgere med så alvorlige og komplekse helbredsproblemer er overladt til de speciallæger, der er sat i verden til at være dygtige inden for hvert sit lille stykke af mændenes krop. Og da slet ikke til skadestuelægerne, der først og fremmest skal interessere sig for den akutte del af deres sygdom. Vi har brug for en løsning, der virker.

Søren og Martins historier viser, at der er flere barrierer på spil, hvis ”familielægen”, skal blive den, der kan hjælpe dem med deres komplekse helbreds-billede. Lægen må ikke være for langt væk geografisk. Og så skal Søren og Martin opleve, at de bliver taget alvorligt og lyttet til, når de kommer. Det gælder jo alle patienter. Men hvis vi alvorligt mener, at vi stræber efter lighed i sundhed, så skulle der måske noget ulighed til i tildelingen af praktiserende læger. Det burde være muligt med lidt håndholdt tilgang, så de borgere med mindst bevægelighed og flest helbredsproblemer bliver hjulpet til at finde en praktiserende læge, der passer til dem – også selvom det gennerelle budskab er: “Lukket for tilgang”. Lægen skal være tilgængelig både geografisk og menneskeligt.
Søren og Martin og de mange andre i samme situation har om nogen brug for, at familielægen ikke blot er en smuk idé, men et tilbud der virker.

Udgivet i Forebyggelse, Lighed i sundhed, Martin Søren og Jonathan, Patientoplevelse | Tagget , , , , , , | 2 kommentarer

God kommunikation redder liv

Genrefoto: i-Stock

Hej sygeplejerske, læge, SOSU-assistent og alle andre sundhedsprofessionel: Har du talt med din kollega i dag – om kommunikation? Hvis ikke, så prøv det. Prøv at sætte ord på, hvad der gik godt og hvad der gik mindre godt i en konkret situation. Præcis, hvor var det, du oplevede, at her kom den anden på banen – og lige her var det, at kommunikationen skred.

Hvis I begynder at tale om jeres kommunikation, er I allerede godt på vej til at forbedre den. Og I vil være på vej til at ændre den medicinske kultur til at inkludere kommunikation som et professionelt værktøj på linje med andre kliniske kompetencer.

Efterlyser evaluering af kommunikation

Mit afsæt er en klumme af medicinstuderende Jesper Frank Andersen: https://ugeskriftet.dk/debat/tal-ordentligt. Han har været i Sydafrika og her har han erfaret, hvordan ellers super dygtige læger med ”skræmmende højt fagligt niveau” totalt mangler lysten og evnen til at kommunikere ligeværdigt med patienterne.

Selvom emnet ikke er nyt, er det tilsyneladende stadig aktuelt.

I klummen noterer han, at godt nok er Danmark ikke Sydafrika. Men også vi har stadig behov for at styrke de kommunikative kompetencer. Konkret efterlyser han, at læger roser eller konstruktivt kritiserer hinanden i situationer, hvor de kommunikative evner sættes på spidsen. Og han efterlyser evaluering af de medicinstuderendes kommunikation.

Et add on til medicinsk kultur

Det han efterlyser er faktisk en professionalisering af kommunikationen. At kommunikation bliver et redskab på linje med eksempelvis viden om den rette fortolkning af en blodprøve og det ”kliniske blik”.

Men gennem Jesper Frank Andersens formuleringer står det samtidig klart, at dér er den medicinske kultur slet ikke endnu. For kunne man forestille sig, at en læge fik vurderingen ”skræmmende højt fagligt niveau”, hvis hun overså en vigtig blodprøve, eller negligerede en relevant behandling? – Nej vel?

En livreddende egenskab

Når det er muligt at komme til at beskrive en læge som ”super dygtig”, selvom kommunikationen totalt mangler ligeværd og inddragelse af patientens perspektiv, så er det fordi kommunikation dybest set bliver set som et ”add on”. Noget ekstra. I sine bevidste formuleringer, fastslår Jesper Frank Andersen selv, at det bør være anderledes. Han understreger, at god kommunikation er afgørende og skriver: ”Det er ikke et kirsebær på toppen af en ellers forbilledlig behandling, men en livreddende egenskab”. Men i det ubevidste, som kommer til udtryk i hans vurdering af de sydafrikanske lægekolleger, har den medicinstuderende allerede taget kitlen på og inkorporeret en medicinsk kultur, hvor god kommunikation er noget man kan gøre, når alt det andet er på plads.

Tal om kommunikation
Der mangler ikke videnskabelig dokumentation for, at Jesper Frank Andersen har ret i, at god kommunikation er afgørende for gode behandlingsresultater. Men den medicinske kultur mangler at indarbejde denne indsigt, så man ikke kan have et ”skræmmende højt fagligt niveau”, som sundhedsperson, med mindre man tager kommunikationen alvorligt som redskab.

Det er derfor, jeg opfordrer dig til at tale med din kollega i dag – om kommunikation. En måde at gøre kommunikation til et professionelt redskab og indlejre den i den medicinske kultur er nemlig, at begynde at tale om den i dagligdagen. Giv hinanden den professionelle feed-back Jesper Frank Andersen efterspørger, og løft både kvaliteten og arbejdsglæden, der hvor du arbejder.

Udgivet i Kommunikation, Patientinvolvering, virksomhedskultur | Tagget , , , | 1 kommentar

Læge stå ved din magt – og forvalt den med omsorg

– og det samme kunne jeg sige til sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, SOSU’er og alle andre gode mennesker i sundhedsvæsenet

Med “al magt til patienten”, bliver patienten set som en kunde i sundhedsvæsenets supermarked. / Foto: Peggy CCI fra Pixabay

Patientinvolvering er en god ting og vejen frem. Det er de fleste vist enige om. Den tid hvor lægen som det naturligste af verden kunne svare ”hvad rager det Dem”1, når patienten spurgte, hvad der var galt med hen, er længst forgangen. Men det ændrer ikke ved, at magtbalancen er ulige, og at der således er tale om en asymmetrisk relation, når patienten opsøger lægen – eller enhver anden sundhedsperson i øvrigt – for at få hjælp.

Er den asymmetriske situation så uønsket? Er det noget, vi skal gøre op med. Skal vi søge en helt lige magt-relation, eller bør det ligefrem være sådan, at det er patienten, der har al magten?

Forleden fik jeg offentliggjort en artikel om patientinvolvering i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen om patientinvolvering, som jeg har skrevet i samarbejde med programleder for patientinvolvering på Aarhus Universitetshospital, Lisbeth Kallestrup. Da jeg stolt fortalte om artiklen på Twitter og LinkedIn fik jeg to kommentarer, som netop berørte magtforholdet.

Kommentarer om magt

Den ene kommentar lød:

Nøglen til radikale ændringer, rationaliseringer osv. i sundhedsvæsenet er at give magten tilbage til patienten. Så er det sagt”.

Mens den anden kommentar blandt andet lød:

Nogle patienter ønsker jo blot at gøre, som lægen siger, at lægen påtager sig autoriteten. Ikke nemt.” … ”Personligt kan jeg godt lide, hvis jeg kan få lægen med på: Hvis du var min søster, ville jeg anbefale dig.. Så har man jo en væg at spille op ad.”

Den magt de to kommentarer handler om er magten til at bestemme, hvad der skal ske i mødet mellem patient og sundhedsperson.: Magten til at definere situationen og træffe beslutninger i forhold til patientens undersøgelse og behandling.

Butik uden kassemedarbejdere

Den første kommentar opfordrer til at give magten tilbage til patienterne. Men hvad vil det sige? Har patienterne nogen sinde haft magten? Jo, noget magt har de: Blandt andet har de magten til at komme eller blive væk. I dag har patienterne også magt gennem ret til informeret samtykke (hvis de taler dansk) og magt gennem muligheden for at klage. Nogle patienter har også magt, fordi lægerne og det øvrige personale i sundhedsvæsenet ikke kan lide, hvis patienterne er utilfredse, og fordi de er bange for at begå fejl.

Men hvad ville der så ske, hvis patienterne fik al magten, som kommentaren lægger op til?

Én ting er, at sundhedsvæsenet ville blive en butik uden nogen ved kassen: ”Kom indenfor, se hvad du kan få og tag hvad du kan lide.” På nogle punkter kunne det nok godt fungere, hvis der var uanede ressourcer, eller hvis patienten selv skulle betale for eget forbrug. I et sundhedsvæsen som det danske, ville det dog betyde øget ulighed i sundhed, fordi de ressourcestærke er meget bedre til at udnytte mulighederne, og dermed får en større del af kagen.

Valgets og omsorgens rationale

En anden konsekvens ville være, at patienterne ville blive ladt i stikken. Med magt følger ansvar. Og selvfølgelig skal vi være ansvarlige for vores egen sundhed, og tankegangen i sundhedsvæsenet i dag er også, at man er nødt til selv at være aktiv for at blive rask. Men hvis patienterne fuldt ud fik magten, ville vi havne helt ovre i det, den hollandske filosof Annemarie Mol kalder ”The logic of Choice2” – valgets rationale. I valgets rationale går vi ud fra, at patienterne med den tilstrækkeligt relevante information vil være i stand til at tage de rette, rationelle valg. Men så enkelt er livet ikke, og slet ikke når vi er syge. Lægen eller andre sundhedspersoner kan derfor ikke bare læne sig tilbage, når den rette information og de relevante tilbud er lagt ud for patienten, og så sige: nå, jamen, det må du jo selv om. Patienterne – og et velfungerende sundhedsvæsen – har i stedet brug for meget mere af det, Annemarie Mol betegner ”the logic of care” – omsorgens rationale.

Det er også det rationale, den anden kommentar efterlyser: Et sundhedsvæsen, der træder ud af sine egne sko og over i patientens. Tager hin lidt om skuldrene og siger OK, lad os se, hvad du har brug for. Følger med på vejen og justerer efterhånden som livets – og sygdommens – uforudsigelighed spiller de valgte muligheder et pus: ”Nå, ok, det duede ikke for dig. Så må vi prøve noget andet.” Der findes ikke nogen ”one size fits all”- når det kommer til sundhedsydelser. Netop derfor er der så uhørt meget brug for sundhedsfaglig professionalisme og dømmekraft.

Et fatamorgana

Men selv, hvis vi skulle ønske det, ville det så overhovedet være muligt, at give patienterne al magten? Svaret er kort: Nej. Selv hvis man forestiller sig sundhedsvæsenet som butikken uden kassemedarbejder, vil der altid være tale om et asymmetrisk magtforhold. Bare endnu mere usynligt end tilfældet er i dag.

Magten i en relation er blandt andet påvirket af parternes vilje til at bekræfte den andens selvbillede. Det er selvfølgelig ikke rart for den sundhedsprofessionelle, hvis patienten ikke vil anerkende hins faglige autoritet: ”Du er jo ikke en rigtig læge” eller ”det har en sygeplejerske ikke forstand på”. Men patienten har kun sjældent magt til, at vurderingen har anden konsekvens end ansigtstab i relationen – hvilket selvfølgelig kan være ubehageligt nok. Sundhedsvæsenet og især lægerne, har derimod en indbygget magt til at definere, om patienten er syg og karakteren af patientens sygdom. En definition, der kan have afgørende betydning for patientens helbred og mulighed for hjælp i sundhdsvæsenet.

Lægen har viden, som patienten har brug for, og sidder ofte som gatekeeper for behandling eller videre undersøgelser. Eksempelvis om patienten skal viderehenvises, tilbydes en skanning, have en recept eller tilbydes anden behandling.

Magt er et spørgsmål om at få ting gjort, konstaterer den engelske antropolog, Richard Jenkins3. For at få noget gjort, skal man have adgang til de nødvendige ressourcer, socialt og materielt. I læge-patient-relationen vil en stor del af denne magt altid ligge hos lægen.

Dertil kommer at man ofte møder sundhedsvæsenet, når man er allermest sårbar og i sagens natur har brug for omsorg. Patienterne søger sundhedssystemets hjælp, fordi de har et problem, og det er langt fra altid et ”ja-nej”-problem, men komplekst vævet sammen med patientens øvrige liv. Dermed tipper magtbalancen uvægerligt yderligere over til lægens eller andre sundhedspersoners side.

Hvis du var min søster

Men hvad vil det så sige, at de sundhedsprofessionelle viser omsorg? Vil det sige, som den anden kommentar giver udtryk for, at lægen tager beslutningen og styringen? Nej, der skal vi jo heller ikke hen – med mindre dialogen med patienten viser, at sådan hen har det lige nu: Lige nu er jeg så bange og forvirret, at jeg bare gerne vil have, at du – sundhedsperson – beslutter, hvad der skal ske. Men i morgen har jeg det måske anderledes.

Omsorg er en kompleks zig-zag-kurs, hvor sundhedsprofessionelle tager patienten ved hånden og fører an på den usikre sti gennem mosen i en fortløbende dialog, der netop tager patientens præferencer og livsverden med i betragtning. Hvis det bliver som lægen synes bedst, vil valg af handlinger alene blive målt med lægens alen og den er langt fra altid kompatibel med patientens.

Undgå overbehandling

Tilbage i butikken viser det sig, at hvis patienterne bliver taget ved hånden, og ikke er overladt til på egen hånd at vælge varerne på hylderne, så får kassemedarbejderen mindre at lave. Meget tyder nemlig på, at patientinvolvering forebygger en del af den overbehandling, som vores sundhedsvæsen lider under. Ifølge nogle undersøgelser er det kun 15 ud af 100 behandlinger, der er veldokumenteret effektive og nødvendige4. Involveres patienterne, vil færre af de øvrige 85 pct. undersøgelser og behandlinger altså blive til noget.

Men læg mærke til, at man siger, patienterne ”involveres”. Det er lægen eller andre sundhedsprofessionelle, der fører an og tager patienterne ved hånden. Det kræver nemlig tillid til sundhedsvæsenets omsorg, hvis man skal sige nej til en undersøgelse eller en behandling, eller hvis man skal læne sig tilbage og se tiden an.

Magtforvaltning

For at kunne yde patienterne omsorg, er læger og andre sundhedsprofessionelle nødt til først at anerkende, at de har en væsentlig del af magten i relationen. Det kan være overvældende – magt er lidt af et fy-ord blandt mange i omsorgssektoren. Magt bliver her forstået som ”overmagt”. Men hvis de sundhedsprofessionelle erkender deres magt og står ved den asymmetriske relation, får de netop mulighed for at forvalte magten omsorgsfuldt: De skal tage ansvaret for forløbet og relationen så langt, som deres magt rækker og invitere patienten med. Det gør ikke patienten magtesløs; tværtimod giver det plads til, at patienten her kan udfolde sine ønsker og behov, men uden en falsk præmis om, at magten er lige. Det er den ikke, og relationen bliver mest frugtbar, når det er anerkendt.

Noter

1: Lægens svar: ”Hvad rager det Dem”, stammer fra en historie, jeg engang fik af en bekendt. Hun fortalte om sin bedstefar, der var læge, at han som ung læge, havde været på sygebesøg med sin mentor. De havde været inde ved en syg bonde. Nu sad de igen på vognens kuskebuk og skulle lige til at hyppe på hestene, da bonden stod i døren i sin lange natskjorte og råbte ud til dem: ”Dovtor, Dovtor: Hva fejler á?”. Den ældre læge, vendte sig kort om mod bonden og svarede: ”Hvad rager det Dem”, hyppede på hestene og de trillede ud ad gårdspladsen. Om historien er sand, ved jeg selvfølgelig ikke, men den står for mig som en fortælling om, hvor vi kommer fra i læge-patient forholdet, og hvad det er, vi skal væk fra.

2: Mol, Annemarie 2008 (2006): The Logic of Care – Health and the Problem of Patient Choice, Routledge

3: Jenkins, Richard 2008,: Erving Goffman: A major theorist of power?, Journal of Power, 1:2, 157-168
og: Jenkins, Richard 1994: Rethinking ethnicity: identity, categorization and power, Ethnic and Racial Studies Vol. 17, Routledge

4: Lomborg, Kirsten 2013: Tiltrædelsesforelæsning: Hvad er patientinvolvering, og hvordan virker det? Klinisk Sygepleje 04, vol. 27

Udgivet i Lighed i sundhed, Patientinvolvering, Patientoplevelse, Sundhedsøkonomi, Uncategorized | Tagget , | 2 kommentarer

Tilfredse medarbejdere er ikke nok

Nutidens krav til omsorgsmedarbejdere er engagement, selvstændig stillingtagen og løbende prioriteringer. Det er ikke længere nok, at udføre sit arbejde tilfredsstillende og være jævnt glad for at gå på arbejde. Men hvis kravet om engagement skal give arbejdsglæde, er der behov for klare rammer og respekt for der, hvor medarbejderne lægger deres engagement.

Borgerne skal i dag behandles som individer, med respekt for deres individuelle ønsker og behov. Det sætter nye krav til omsorgsmedarbejderen.

Er du leder, og tror du, du er i mål, hvis medarbejderne er tilfredse – så tager du fejl. Sådan lyder blandt andet budskabet fra virksomhedsrådgiver Svante Randlert, som i en artikel blev citeret for at sige at ”Tilfredse medarbejdere ligger nogenlunde samme sted på skalaen som dovne og glade katte”.* Udover at være tilfredse skal medarbejderne også være engagerede. Hvis øvelsen lykkes er belønningen til gengæld stor i form af øget effektivitet, mindre omsætning af medarbejdere og lavere sygefravær.

Men hvis medarbejdere skal kunne udvise engagement, har de behov for at være trygge i opgaven, og når de udviser engagement skal det bakkes op af ledelsen. Ingen af delene er en selvfølge på offentlige arbejdspladser i dag.

Uklare mål for succes

På landets plejecentre er der eksempelvis sket et skift fra en mere ensartet behandling af beboerne til en mere borgercentreret tilgang. Hvor en medarbejder tidligere kunne regne med, at opgaven var løst tilfredsstillende, hvis alle beboere var oppe kl. 10.00 og havde været i bad på faste dage, så skal de nu lytte til borgernes og de pårørendes ønsker. Måske vil Magnus Nielsen gerne sove til kl. 10.00. Men så kan det komme i karambolage med, at Vera Mogensen skal til frisøren, også klokken 10.00. Midt i det hele ringer Solvej Jørgensens datter og siger, hun kommer kl. 10.30 for at tage sin mor med på shopping, og om moren lige kan få et bad inden.

Succeskriteriet er nu mere uklart, for der er behov for en prioritering og god kommunikation med borgere og pårørende. Måske er der også behov for, at medarbejderne indbyrdes bytter rundt på nogle arbejdsopgaver, for at få dagen til at hænge sammen. Dermed er det ikke længere nok, at man er god til at løse de praktiske opgaver. Som medarbejder skal man nu også kunne argumentere ud fra faglige kriterier.

Fra mine besøg på plejecentre ved jeg, at mens nogle medarbejdere finder det fantastisk at kunne rulle deres faglighed ud på denne måde, synes andre medarbejdere, det er mindre fedt.

Farligt leder-engagement

Opgaven er langt fra uløselig. Selvfølgelig kan også de mere praktisk funderede medarbejdere håndtere at foretage løbende prioriteringer. Men de skal hjælpes på vej gennem klart definerede værdier og en kontinuerlig dialog om, hvordan værdierne kommer til udtryk i det praktiske arbejde. Det er altså ikke nok med uskrevne regler, og en underliggende fælles forståelse af, hvad der er god faglighed. For så kommer medarbejderne alt for let til kort. Både i deres dialog med hinanden og i deres dialog med borgere og pårørende. Når de ikke længere har ret til at sige: ”Vi plejer at gøre sådan her”, så skal de have nogle stærke faglige piller at læne sig op ad.

Samtidig er der behov for en løbende anerkendelse, når medarbejderne stræber efter at leve op til værdierne, og udviser engagement i opgaven.

Paradoksalt nok kan ledernes eget engagement give skrammer i anerkendelsen af medarbejderne. Forestil dig, at medarbejderne er blevet enige om at satse på “ud i naturen” oplevelser eller etablere “køkkentjanser” for borgerne. Så kommer den engagerede leder – måske på opdrag fra nogle engagerde politikere eller en engageret forvaltningschef, og deklarerer, at nu skal vi i gang med projekt “pårørende-inddragelse”. Så står medarbejderne dér og kan enten vælge at arbejde dobbelt: På deres eget engagement samtidig med ledelsens initiativ, eller de kan sætte deres eget engagement på hold. Selvom lederen måske med anerkendende ord fortæller medarbejderne, hvor gode de er, bliver det budskab overskrevet af ledelsens handling, der tilføjer: “men vores prioriteringer er bedre”.

Professionel interesse

Hvordan finder du så frem til de klart definerede værdier, medarbejderne skal navigere efter? Ja, hvis ikke det skal blive værdifloskler er det afgørende, at værdierne er rodfæstet i organisationens praksis. Egen praksis skal altså undersøges. Baseret på praktiske eksempler fra egen hverdag bliver medarbejderne enige om, hvad der er god faglighed. Så kommer de måske frem til, at det er vigtigere, at Solvej Jørgensen er klar til datteren kommer, fordi det understøtter deres relation. Det indebærer, at de må forhandle med Magnus Nielsen, om ikke det er OK, han kommer op en halv time før eller senere hans ønskede tidspunkt. På den måde får de defineret en værdi om vigtige relationer i forhold til individuelle ønsker. Vera Mogensens frisørtid er jo ikke lige sådan til at rokke ved.

Gennem Hermes Interaktion arbejder jeg med at undersøge virksomhedskulturen og den kommunikation, medarbejdere, borgere og ledelse har om opgaverne. Gode spørgsmål og opmærksomhedspunkter er eksempelvis:

 • Vær konkret. Det er i det konkrete vi skaber virkeligheden.
 • Hav respekt for igangsatte initiativer eller afgjorte prioriteringer
 • Stil spørgsmål som: Hvad var det vi gjorde lige netop i denne situation? – Eksempelvis da vi skulle prioritere mellem Solvej, Magnus og Vera?
 • Hvorfor gjorde vi det? Hvad var det, vi syntes var vigtigt?
 • Kunne vi have gjort noget andet?
 • Hvad siger det om vores forestillinger om, hvad borgerne synes er vigtigt? Eller hvad ledelsen eller medarbejderne synes er vigtigt?
 • Er vi enige om de vurderinger?

Kommer du i land med det arbejde, får du til gengæld både glade og aktive medarbejdere, der har et engagement som rækker ud over almindelig tilfredshed. Og skal man tro tallene fra Svante Randlert vil det give både mere effektivitet og mindre sygefravær.

* Læs artiklen fra Ingeniøren: Svensk ledelsesrådgiver: ”Tilfredse medarbejdere er farlige for arbejdspladsen”

Udgivet i Kommunikation, Prioritering i sundhed, virksomhedskultur | Tagget , , , , | Skriv en kommentar

Professionel Patientkommunikation

Om hvorfor det ikke er nok, at lægen, sygeplejersken eller SOSU’en er et godt menneske

”Jeg er lægen – du er patienten. Her er det mig der bestemmer”. Charlotte Bøving, læge, foredragsholder og TV-kendis skridter energisk frem og tilbage over scenen, mens hun fortæller om sit eget sygeforløb, hvor hun er blevet ramt af en alvorlig kræftform. Mødet med ufølsomme og bedrevidende læger er i centrum for hendes beretning. Vi er på Nationalt Symposium for Patientkommunikation, hvor Charlotte Bøving giver perspektiv på patientkommunikation med dobbeltperspektiv som både patient og læge.

Fra sit eget arbejde som læge, er det Charlotte Bøvings indsigt, at mødet med patienterne handler om at være tilstede og have gode menneskelige egenskaber: God kommunikation handler ikke om at være professionel men tvært imod om at være medmenneskelig og empatisk over for patienterne, fastslår hun, og kritiserer ideen om, at man kan sætte ”kvalitetsstandarder for god patientkommunikation”. Standarder har vi nok af, men hvert menneske er forskellig, lyder argumentet, som bliver modtaget af bekræftende mumlen fra deltagerne i salen, der for en stor del består af sundhedsprofessionelle med interesse for patientkommunikation.

Men kan det nu være rigtigt? Handler god kommunikation om at være et godt empatisk menneske, som forstår at være tilstede ved den enkelte patient? Svaret er nej. For problemer med kommunikation i sundhedsvæsenet, skyldes ikke, at hospitaler, lægepraksis og plejehjem er fyldt med ufølsomt eller udbrændt personale. Udbrændthed kan være en del af problemstillingen. Men grundlæggede er god kommunikation noget, der kan læres. Man kan være professionel i forhold til opgaven og bevidst øve sig i at blive bedre.

Patienten døde ensom
Tag eksempelvis en af de andre oplægsholdere: Læge Stine Novrup Clemmensen. Hudløst ærligt og modigt fortæller hun blandt andet historien om, hvordan en ung patient med uhelbredelig kræft havde bedt hende om en snak, uden forældrene lyttede med. ”Hvor lang tid har jeg igen?”, ville han vide. Men Stine Clemmensen kunne ikke udholde tanken om, at den unge mand skulle dø, og at hun ikke kunne hjælpe ham. Så hun svarede, at det var slet ikke der, de var: ”Nu er vi jo i gang med den her antibiotika-kur, så det skal nok gå”, trøstede hun. Siden har hun tænkt meget over, at den unge mand ikke fik svar på sit spørgsmål. Hun er sikker på, at han aldrig senere turde åbne emnet om sin forestående død for en sundhedsprofessionel, og hun ved, at han aldrig fik talt med sine forældre om det. ”Han døde mere ensom end han havde behøvet, fordi han ikke kunne dele sine tanker om døden med nogen”, konkluderer Stine Clemmensen. Men da hun stod i situationen vidste hun ikke, hvad hun skulle gøre. Hun havde ikke værktøjerne, og hun havde ikke noget professionelt sprog, som hun kunne bruge til at evaluere situationen med sine kolleger, og måske reparere på den kommunikation, der var gået galt.

Problemet var altså ikke, at hun var følelseskold eller uempatisk. Snarere var hun overvældet af sine egne følelser, uden redskaber til at håndtere situationen.

Reaktion mod robottisering
Charlotte Bøving var ikke den eneste på symposiet, der skældte ud på ideen om, at man skulle kunne sætte standarder for kvalitet og tale om værktøjer, når det gælder patientkommunikation. Flere andre oplægsholdere og deltagere talte i samme baner. I bedste fald kan man se kritikken af professionel kommunikation som en sund reaktion på robottisering af sundhedsvæsenet i form af en en tendens til, at kvalitet er noget med at putte medicinske handlinger i forudbestemte kasser. Hvis professionalisme og standarder for kvalitet, betyder, at man tror, man kan sætte menneskeligt samspil på formel og programmatisk sætte kommunikation op i fastlagte skemaer, har de ret et stykke hen ad vejen. Det dur kommunikation ikke til.


Som pårørende til min alvorligt syge mand oplevede jeg selv at være i hænderne på en sympatisk, ung sygeplejerske, jeg kraftigt mistænkte havde været på kommunikationskursus. Hun sagde alt det rigtige, men det blev bare helt forkert, fordi hun lige glemte det med at mærke efter, hvor jeg, den pårørende, var i forløbet, og interessere sig oprigtigt for min oplevelse. Men når det er sagt, så var hendes ubehjælpsomme brug af kommunikative redskaber alligevel det, der bragte hende – og vores interaktion – videre. Netop fordi hun faktisk havde nogle tanker om, hvad der skete i vores samspil, og hun var bevidst om, at det er noget, man kan arbejde med. Så hun sagde, hun kunne mærke, jeg var utilfreds og foreslog, vi tog en samtale. Og det var lige dér hun viste, at hun var professionel, og at vi havde en professionel interaktion, som hun gjorde sit bedste for at tage ansvar for.

At kunne tale om at tale
Når sundhedspersoner er professionelle i deres kommunikation, kan de facilitere en frugtbar interaktion med alle patienter og pårørende – også dem, de måske personligt ikke bryder sig om – også dem, der lægger ud med vrede – eller dem, der lægger ud med at være bedrevidende og overskride rollen mellem patient og behandler.

På symposiet demonstrerede en anden oplægsholder, professor Johnathan Silverman fra School of Medicine, Deakin University, Australien, hvordan kommunikative kompetencer rigtig nok er noget, de fleste af os besidder og bruger i vores hverdag. Hvordan de er en del af det at være menneske. Men samtidig illustrerede han, hvordan den professionelle relation adskiller sig, og kræver at man bliver bevidst om de forskellige kommunikative virkemidler.

Hvornår i vores personlige relationer er det eksempelvis, at vi aktivt spørger til den andens ”dagsorden” med samværet? Hvornår er det, vi systematisk beder vores ven eller familiemedlem ressumere, hvad vi lige har talt om?

Jo da, vi gør det. Men slet ikke på samme måde, fordi relationen til venner og familiemedlemmer for det meste er en lige relation, hvor det handler mere om relationen end at nå et behandlingsmæssigt mål. Vi behøver desuden ikke tale med dem, der irriterer os, eller som vi ikke bryder os om. Det gør vi, når vi er professionelle. Og vi skal gøre det godt.

Udover, at de professionelle samtaler forhåbentlig bliver mere produktive, er fordelen ved at blive opmærksom på, hvordan vi bruger vores kommunikative kompetencer, og i hvilke situationer, de er hjælpsomme, at vi bliver i stand til at evaluere og lære af samtalen, og vi bliver i stand til at justere den under vejs.

Reparationer
Havde Stine Novrup Clemmensen eksempelvis været trænet i kommunikation, havde hun kunnet gribe ned i sin værktøjskasse, og forstået, at her var behov for at lytte aktivt, og finde ud af, hvad den unge mand præcis bekymrede sig for. Hun havde brugt åbne spørgsmål for at finde ind til hans håb, og hun havde måske metakommunikeret om sine egne følelser, og fortalt hvor berørt hun var af situationen. Når hun forlod sengestuen, ville hun kunne evaluere mødet, og måske drøfte det med sine kolleger. Og hun ville vide, hvilke virkemidler, hun kunne gribe fat i ved næste møde, for måske at reparere på de steder, hvor kommunikationen var knækket. Bevidsthed om kommunikationens dynamikker havde kunnet bidrage til, at hun bedre kunne håndtere sin egen hjælpeløshed overfor dødens umiddelbare meningsløshed.

Charlotte Bøvings ”ufølsomme” læge, ville have haft mulighed for at vide, hvordan han håndterer en patient, der indlægger sig selv, og på forhånd ved, hvilke prøver der skal tages. Hvordan udviser man empati i den situation? Hvordan hjælper man patienten til at være patient og ikke læge?

Med andre ord: God kommunikation handler om færdigheder og træning – ikke med-menneskelighed. Den har vi nemlig alle sammen.

Udgivet i Kommunikation, Patientoplevelse | Tagget , | Skriv en kommentar

Som i Ghana så også i Danmark: Genkendelige udfordringer for hospitalsrengøringen

Eget foto

Hospitalsrengøring er ofte forbundet med lav status. En konsekvens er blandt andet dårligere rengøring. I sidste ende kan det koste dyrt både for patienterne og på bundlinjen. Heldigvis er der gode muligheder for forbedring.

Gennem tre måneder gennemførte jeg et feltarbejde blandt rengøringspersonale på to hospitaler i Ghana. Forleden havde jeg så fornøjelsen af, at fortælle en gruppe hygiejnesygeplejersker om mit studie; og selvom der er store forskelle på hospitalsrengøring i Ghana og i Danmark, genkendte sygeplejerskerne mange af studiets pointer.

Et af de problemer jeg identificerede i Ghana er, at rengøring er forbundet med lav status. Og selvom vi i Danmark forestiller os, at vi alle er lige, og at vi har flade hierarkier, er lav status for serviceassistentere også klart en problemstilling, hygiejnesygeplejerskerne kan opleve i deres hverdag.

Ghanesiske erfaringer

I mit studie beskriver jeg blandt andet, hvordan kommunikation mellem faggrupperne begrænses af statusforskelle. Eksempelvis forklarede en oversygeplejerske mig, at rengøringsfolkene ikke måtte bede sygehjælperne eller sygeplejerskerne om hjælp, fordi de var overordnede. Den anmodning skulle gå gennem hende og så tilbage til plejepersonalet. Der var altså ikke en direkte kommunikation mellem grupperne på afdelingen, så de kunne hjælpe hinanden, når det kneb.

Rengøringspersonalet oplevede også, at hospitalsledelsen ikke greb ind, hvis kolleger blev væk fra arbejdet eller ikke fulgte instruktioner og anvisninger. Selvom deres nærmeste leder klagede sin nød til ledelsen, blev der ikke taget affære og tingene fik lov at fortsætte.

Disse ikke-handlinger fra hospitalsledelsens side blev tolket som manglende respekt og interesse for hospitalsrengøringen. Budskabet blev styrket af en almindelig opfattelse af, at havde det været en sygeplejerske eller en sygehjælper, der ikke havde fulgt retningslinjerne, så havde ledelsen skredet til handling.

Pauserum for rengøringspersonale i Ghana. /Eget foto

Rengøringspersonalet i Ghana havde heller ikke deres egne steder, at holde pauser. På nogle afdelinger brugte de andre personalegruppers omklædningsrum på andre afdelinger var det et vaske-skyllerum, de brugte som pause-værelse. Igen følte de klart, at denne rumfordeling afspejlede, at de var lavest i hierarkiet.

I de ovenstående eksempler er der ikke tale om bevidste handlinger fra ledelsens eller medarbejdernes side. Alle var enige om, at rengøring er vigtigt og rengøringspersonalet en vigtig medarbejdergruppe. I stedet var der, som jeg oplevede det, tale om en kulturelt indarbejdet praksis, der var blevet så selvfølgelig, at man ikke satte spørgsmålstegn ved den.

Danske forhold

De danske hygiejnesygeplejersker som jeg mødtes med forleden nikkede genkendende til flere af historierne fra Ghana. Måske er hierarkiet ikke så åbenlyst og udtalt i en dansk kontekst, alligevel kunne de fortælle om parallelle situationer på danske hospitaler. Men de var også enige om, at der er stor forskel fra afdeling til afdeling.Eksempelvis fortalte en af hygiejnesygeplejerskerne, at selvom rengøringspersonalet er den faggruppe, der ved og kender meget til rengøring på et hospital, og som ved, hvordan man håndterer rengøring praktisk og i særlige situationer, så oplever de, at det kan være svært at blive hørt, når nye tiltag skal indføres. I stedet klager de så deres nød til hygiejnesygeplejersken: Kan du ikke forklare, at det er sådan og sådan, vi skal gøre, beder de. Og først når hygiejnesygeplejersken siger det, bliver der lyttet.
En anden hygiejnesygeplejerske fortalte, at også på danske hospitaler sker det, at rengøringspersonalet holder deres pauser i andre lokaler end afdelingens kaffestue. Eksempelvis i rengøringsrummet eller i andre birum.

Påvirker kvaliteten

Man kan selvfølgelig ikke generalisere: Relationerne mellem de forskellige faggrupper og ledelsens interesse for hygiejnen er forskellig fra afdeling til afdeling. Men når den lave status for rengøring og rengøringspersonale slår igennem viser eksemplerne, at det går ud over rengøringens kvalitet.

Mit studie fra Ghana peger på, at lav status kan føre til modvilje hos rengøringspersonalet. Deres motivation for at identificere sig med deres opgave falder. Samtidig kan statusforskellen være en barriere for videndeling. Det kan også betyde, at rengøringspersonalet ikke føler sig ikke som en del af teamet med den konsekvens at de kan være mindre fleksible, når der eksempelvis er brug for nye løsninger.

Konsekvenserne af lav kvalitet i rengøringen kan være alvorlige. Rengøring på hospitalerne er et centralt bidrag til forebyggelsen af hopitalserhvervede infektioner (1), der hvert år berører 5-10 pct. af patienterne i Danmark.

Muligheder og inddragelse

De relationelle aspekter af rengøringen så som lav status kan altså have alvorlige konsekvenser. Men heldigvis er det noget, man kan gøre noget ved.

Først skal man selvfølgelig identificere de konkrete forhold på den arbejdsplads, hvor man vil forbedre forholdene. Bagefter kan man gå efter at påvirke de faktorer, der kommunikerer og bidrager til lav status, og arbejde på at inddrage rengøringspersonalet på lige fod med den øvrige personalegruppe. Nogle af de aktiviteter, man kunne kigge på er eksempelvis:

 • Give rengøringspersonalet taletid på personalemøder, hvor de bidrager med deres særlige viden
 • Synliggøre, at specialviden er nødvendig for korrekt udførelse af rengøringen.
  Eksempelvis ved at markere, hvem af rengøringspersonalet, der har været igennem særlige træningsforløb.
 • Inddrage rengøringspersonalet i resten af afdelingens kaffepauser.

Ovenstående er kun forslag. Verden er mangfoldig og kompleks, og løsningen skal passe til den konkrete situation. I eksemplet med rengøringspersonalet der holdt pauser i et rengøringsrum, fortalte hygiejnesygeplejersken for eksempel, at hun havde forsøgt at ændre situationen og inddrage rengøringspersonalet i resten af afdelingens sociale liv ved at opfordre dem til at holde deres pauser i afdelingens kaffestue. Men forslaget blev mødt med passiv modstand: Rengøringspersonalet foretrak deres rengøringsrum – eller valgte at holde pauser på andre tidspunkter. Tilsyneladende matchede løsningen ikke problemet.

Eksemplet illustrerer tydeligt at al forandring – uanset hvor velmenende den er, helst skal gennemføres hånd i hånd med dem, det handler om.


1) Læs om betydning af rengøring for hygiejnen og forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner her:

 • Aldeyab et al. 2009: “Evaluation of the efficacy of a conventional cleaning regimen in removing methicillin-resistant Staphylococcus aureus from contaminated surfaces in an intensive care unit”, Infection control and hospital epidemiology, vol. 30, no. 3 s. 305
 • Dancer, S. 2014: “Controlling hospital-acquired infection: focus on the role of the environment and new technologies for decontamination”, Clinical microbiology reviews, vol. 27, no. 4 s. 667
 • Schmidt et al. 2013: “Copper Continuously Limits the Concentration of Bacteria Resident on Bed Rails within the Intensive Care Unit”, Infection Control and Hospital Epidemiology, vol. 34, no. 5 s. 530
 • Weber and Rutala 2013: “Understanding and Preventing Transmission of Healthcare-Associated Pathogens Due to the Contaminated Hospital Environment”, Infection Control and Hospital Epidemiology, vol. 34, no. 5 s. 449
Udgivet i Forebyggelse, Hospitalsrengøring, Resistens | Skriv en kommentar

Han sagde “Smukke” og så blev hun sur

Er det OK, hvis borgeren eller patienten kalder plejepersonalet ”smukke” eller ”søde”? Spørgsmålet kan give anledning til en god diskussion om værdier, grænser og virksomhedskultur.

Klokken er 10:15. Hans Christensen sidder ved vinduet i sin kørestol, da SOSU-assistent Solveig Møller kommer ind og hilser god formiddag. Det er tid til et bad. ”Er det dig i dag, Smukke”, siger han, mens hun triller ham ud på badeværelset. ”Jeg hedder Solveig”, irettesætter hun, lettere irriteret. I dag var det så ”Smukke”, i går var det ”Søde”. Hun bryder sig ikke om det, og kollegerne er enige: Borgerne skal ikke tale til dem på den måde.

Men faktisk er de ikke helt enige i personalegruppen. Sanne Mogensen, en ny assistent, synes det er OK. Hun var tidligere ansat i nogle genoptræningsboliger, hvor Hans Christensen også var på et ophold. Her var det OK, at han kaldte dem ”Smukke og Søde”, fortæller hun. I genoptræningsboligerne opfattede personalet det som en del af hans personlighed, og hans måde at være imødekommende på. De opfattede det ikke som krænkende. Til gengæld kan han mærke afvisningen, når han bliver irettesat, og det gør ham utryg, har Sanne sagt.

Vigtige spørgsmål

Sanne Mogensens oplevelse af to forskellige måder at forstå Hans Christensen på understreger, at det langt fra er entydigt, hvordan hans udsagn skal forstås, og hvordan personalegruppen skal reagere på dem. Spørgsmålet indeholder en række interessante problemstillinger, som kan åbne op for gode diskussioner om kulturen på arbejdspladsen, så som status og magt, professionel selvforståelse, hvordan man tolker, hvad der bliver sagt og hvordan man kan forholde sig til det.

Hvis en mandlig chef tiltalte mig ”Smukke” eller ”Søde” ville jeg føle mig intimideret og talt ned til. Jeg ville føle mig kønnet og ikke respekteret for min professionalisme. Hvis en god ven sagde det samme, ville jeg formentlig opfatte det som en venlig spøg og en anerkendelse, og hvis udsagnet kom fra en veninde, og hvis det er en del af hendes almindelige sprogbrug, ville jeg opfatte det som helt OK.

Motiv og effekt

Måden vi forstår en tiltale som ”smukke og søde” på, er altså afhængig af vores relation til den der siger det, vores egen selvforståelse og den sprogbrug, vi er vant til og det er afhængig af, hvilke motiver, vi tænker, der ligger bag udsagnet. Når vi kommunikerer, gør vi det for at opnå en effekt1: Vi vil meddele noget som ofte ligger under eller imellem ordene. Det ved vi godt, og det er også derfor udsagn bliver tolket. Bliver vi forstået i forhold til vores intention er kommunikationen vellykket.

Det er muligt, Hans Christensen, tiltaler plejepersonalet som ”Søde og Smukke” fordi det for ham er positive tiltaler, der vil gøre dem glade (og måske mildere stemt). Det kan også være, han siger det, fordi han demonstrerer en maskulin magt til at objektgøre det kvindelige plejepersonale og reducere dem fra fagligt kompetente, til nogen, der kan vurderes af ham. Det er også muligt Hans Christensen opfatter det som rimeligt værdineutrale ord, han har vænnet sig til at bruge, når han taler med kvinder han gerne vil vise imødekommenhed, og så kan det være, han med tiltalerne ”smukke og søde” forsøger at hæve sin egen status fra en udsat position, der er underlagt personalets vilje til at hjælpe, til en ligeværdig position, hvor han snor sig ud af afhængighedsforholdet og bliver ligeværdig menneske til menneske – mand til kvinde.

Kulturel læsning

Hvordan Hans Christensens motiv bliver læst er blandt andet afhængig af virksomhedskulturen på det bosted, hvor han er. Den amerikanske antropolog, Cheryl Mattingly har beskrevet, hvordan patienterne på en hospitalsafdeling bliver tolket ind i de forståelsesrammer, der er kulturelt tilgængelige på den enkelte afdeling2. Der er med andre ord nogle historier eller måder at forstå borgerne på, som er de mest almindeligt tilgængelige. På den afdeling, hvor Solveig Møller arbejder, er der måske en virksomhedskultur, hvor udsagn som ”Smukke og Søde” bliver tolket som udtryk for disrespekt. På den afdeling, hvor Sanne Mogensen tidligere arbejdede, var den grundlæggende kulturelle tolkning måske, at udsagnene var udtryk for patientens vanlige sprogbrug og ikke noget, man skulle lægge noget særligt i.

Selvforståelse og status

De to forskellige virksomhedskulturer giver samtidig anledning til at overveje, hvad der former dem. Eksempelvis kan det være, at medarbejderne på Sanne Mogensens første arbejdsplads: genoptrænings-bostedet, følte sig bedre funderet i deres faglighed, og måske endda mere anerkendt af ledelsen for deres indsats. Hvis det var tilfældet, kunne det give mere plads til ikke at føle sig truet af, at Hans Christensens motiv muligvis var, at pille deres faglighed af dem. De ville også have mere overskud til at håndtere, hvis han forsøgte at styrke sin egen status og gøre sig mere ligeværdig med plejepersonalet ved at bruge tiltaleformerne ”smukke og søde”.

På den nuværende arbejdsplads, er følelsen af faglighed måske ikke så stærk. Det kan også være, der er en forhistorie med beboere, der har haft en stærk grænse-overskridende adfærd, og at den historie har bidraget til at forme en kulturel tolkning af mandlige beboere som potentielt krænkende, og nogle man skal sætte skarpe grænser op for.

Det er ikke mit ærinde her at sige, det er på den ene eller den anden måde, og der er sikkert mange andre mulige tolkninger, og det er netop her det bliver interessant: Når personalet sammen bruger de forskellige tolkninger og uenigheden til at blive klar over, hvordan det er hos dem, og om der er noget, de har lyst til at arbejde med, for eksempel ved at stille spørgsmålene: Er der noget i vores virksomhedskultur, vi kan gøre bedre? Hvis vi føler os krænkede, hvordan kan vi så kommunikere respektfuldt om det med borgerne? Således kan en situation som Hans Christensens tiltaleform og personalets forskellige oplevelser af den, være en frugtbare kilde til diskussion og styrke kvaliteten af personalets relation til patienter og borgere.

1)Unni Wikan 1992: ”Beyond the Words: The Power of Resonance”, American Ethnologist, Vol. 19. No. 3

2)Cheryl Mattingly 2008: ”Reading Minds and Telling Tales in a Cultural Borderland”, ETHOS, Vol. 36, issue 1

Udgivet i Kommunikation, Kvalitet, Patientoplevelse | Skriv en kommentar

Sørens blodprøve

Et snapshot fra virkeligheden, hvor kommunikationen alt for let smuldrer trods gode intentioner.

Arkivfoto

Forleden fulgte jeg en patient på sygehuset, hvor han skulle til forskellige undersøgelser. Vi kan kalde ham Søren. En mager mand med ca. 45 af det, de fleste vil kalde hårde år, bag sig. Nu er han slidt; på både psyken og fysikken.

Vi venter på blodprøven. Tiden går lidt over. Ventetiden er hård, for Søren er nervøs. Rum med mange ukendte mennesker huer ham ikke, og han har fundet en stol med ryggen mod væggen. Det skærmer lidt, men fjerner ikke uroen. Søren har en regel: Over en halv times venten, så går han. Så må de sgu selv om det.


Banko

Fem minutter over aftalt tid bliver hans nummer kaldt ud. ”Banko”, siger Søren. Vi går hen til bioanalytikeren, der svarer på ordspillet: ”Så kom herind og hent gevinsten”, siger hun.

Søren sætter sig hjemmevant i stolen og ruller ærmet op. Huden er spættet af ar efter tidligere stik: Han er et år henne i et længere sygeforløb med behov for jævnlige blodprøver.

”Jeg er ikke så vild med det her”, indrømmer han. ”Man vænner sig sgu aldrig til det.” ”Joh, mon ikke”, replicerer bioanalytikeren. ”Noget vænner man sig nok”. Hun vil berolige ham, men det stritter på Søren, for han har jo lige sagt, at han ikke vænner sig til det.

”Nu er det ovre”, siger hun så, da hun trækker nålen ud. ”Nej, det er det ikke”, svarer Søren. ”Jeg skal jo komme igen. De næste to år skal jeg gå til kontroller”, siger han beklagende. ”Jo, men for denne gang”, fastholder bioanalytikeren, mens Søren står på sit: Nej, det er ikke ovre.

 

Fra leg til anstrengthed

Det møde, der begyndte legende, med den bedste intention fra begges sider om at løfte stemningen, og opbygge en god relation, endte lettere anstrengt med et ”pyh, nu er det ovre”, fra begge sider.

Søren var nervøs, han er generelt træt af ”systemet” og ikke tålmodig i forhold til dem, der skal hjælpe ham. Bioanalytikeren ville gerne hjælpe. Men i sit forsøg på at glatte ud, og forsvare sin opgave: ”det er ikke så slemt, og man vænner sig til det”, hørte hun ikke Sørens anspændthed.

Lidt træning og kommunikationsværktøjer som anerkendelse og empati, ville have hjulpet hende godt på vej.

En bedre kommunikation i situationen ville have givet begge parter en større glæde ved konsultationen. Jeg vover også at påstå, at bedre kommunikation ville styrke Sørens tillid til ”systemet”, og måske gøre ham lidt mere tålmodig, hvis han oplevede, at han blev lyttet til og anerkendt. Formentlig vil det endda styrke ligheden i sundhed, fordi Søren ville få større tillid til sundhedsvæsenet.

På mit kursus ”Lyt og tal med patienter og pårørende”, er det netop dagligdagens kommunikations-situationer, vi træner: Hvad er det, jeg skal være opmærksom på hos patienten og de pårørende. Hvordan kan jeg komme det i møde og med kommunikation opbygge den relation, der gør, at vi får et godt samarbejde om undersøgelse, forebyggelse og behandling?

Læs mere her: https://hermes-inter.dk/undervisning/lyt-og-tal—patientkommunikation.html

Udgivet i Kommunikation, Martin Søren og Jonathan | Tagget , | Skriv en kommentar